Skip to main content

Dyrekcja i Administracja

Magda Tarczyńska

Dyrektorka Zespołu Szkół Lauder-Morasha

m.tarczynska@lm.edu.pl

Ewa Szlasa

Dyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94 Lauder-Morasha

e.szlasa@lm.edu.pl

Dorota Grabowska

Dyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94 Lauder-Morasha

d.grabowska@lm.edu.pl

Karolina Szykier – Koszucka

Dyrektorka Edukacji Żydowskiej

k.szykier-koszucka@lm.edu.pl

Agnieszka Markowska-Dłubak

Sekretarz Szkoły

sekretariat@lm.edu.pl

Zdzisaława Rokwisz

Zastępca Sekretarza Szkoły

 sekretariat@lm.edu.pl

Katarzyna Deda

Kierowniczka Biura Dyrekcji

k.deda@lm.edu.pl

Sergiusz Jańczak

Kierownik Administracyjno-Techniczny

s.janczak@lm.edu.pl

Zespół techniczny

Marzena Łada

Lena Horidienko

Lena Shorstka

Ryszard Gasik