Skip to main content

Dyrekcja i Administracja

Karolina Szykier – Koszucka

Dyrektorka Zespołu Szkół Lauder-Morasha

k.szykier@lm.edu.pl

Dorota Grabowska

Dyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94 Lauder-Morasha

d.grabowska@lm.edu.pl

Magda Tarczyńska

Wicedyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94 Lauder-Morasha

m.tarczynska@lm.edu.pl

Agnieszka Markowska-Dłubak

Sekretarz Szkoły

sekretariat@lm.edu.pl

Zdzisława Rokwisz

Zastępca Sekretarza Szkoły

 sekretariat@lm.edu.pl

Katarzyna Deda

Kierowniczka Biura Dyrekcji

k.deda@lm.edu.pl

Siergiej Nesterenko

Specjalista IT

s.nesterenko@lm.edu.pl

Zespół techniczny

Marzena Łada

Lena Horidienko

Lena Shorstka

Ryszard Gasik