Skip to main content

Partnerzy / Wsparcie

Fundacja Ledor Wador jest naszym Partnerem od 2015 roku: wspiera rozwoj szkolnej społeczności dofinansowując opłaty czesnego, w latach 2015-2024 rocznie zostało objętych tym wsparciem między 20 – 30 uczniów Szkoły i Przedszkola. W roku szkolnym 2023/24 Fundacja udzieliła takiego wsparcia również 28 uczniom ukraińskim.