Skip to main content

Czesne

Wysokość opłat w roku szkolnym 2023/2024
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha

Wpisowe

1.500 zł
lub
300 zł dla absolwentów Przedszkola Lauder-Morasha

Czesne

1 800 zł płatne przez 12 m-cy
(od lipca 2023)

Czesne powinno być wnoszone przelewem do dnia 10 każdego miesiąca. (Za datę wpłaty uznaje się datę pojawienia się środków na koncie Zespołu Szkół Lauder-Morasha.)

 

Rabaty

  1. W przypadku wpłaty całości czesnego do końca lipca 2023 r., zostanie udzielony rabat w wysokości 5% na każde dziecko.
  2. W przypadku wybrania wpłat ratalnych, na drugie dziecko kształcące się w Dubisiu, Prywatnym Przedszkolu Lauder-Morasha lub PSP nr 94 Lauder-Morasha udzielamy rabatu w wysokości 5%, zaś na trzecie dziecko – 7%.

Rabaty 1 i 2 nie łączą się.

 

Dane do płatności

Zespół Szkół Lauder-Morasha
ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa
tel. 22 862 63 30
email: sekretariat@lm.edu.pl
nr rachunku bankowego: 10 1090 1056 0000 0001 0664 4187