Historia szkoły

Zespół Szkół Lauder-Morasha to obecnie największa i najważniejsza
placówka edukacyjna kształcąca dzieci żydowskie w Polsce.

Wartości kultury żydowskiej

Odkrywamy i pielęgnujemy wartości kultury żydowskiej.

Wszechstronny rozwój ucznia

Naszym celem jest wszechstronne rozwijanie możliwości uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Wykwalifikowana kadra

Cele naszej szkoły osiągamy dzięki wykwalifikowanej,
systematycznie podnoszącej swoje kompetencje zawodowe, życzliwej dzieciom kadrze.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje talenty
oraz zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe.

Zajęcia sportowe

Przykładamy dużą wagę do rozwoju ruchowego uczniów,
który jest nieodłącznym elementem rozwoju ogólnego człowieka.

Języki obce

Naszym uczniom oferujemy naukę języków obcych od samego początku edukacji.

Koszerna, mleczna kuchnia

W naszej szkole zapewniamy wszystkim uczniom koszerne 3 posiłki, każdego dnia nauki.

Aktualności