Skip to main content

Polityka prywatności

Zespół Szkół Lauder-Morasha z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelberga 10 01-188 Warszawa, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce Prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Zespół Szkół Lauder-Morasha, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zespół Szkół Lauder-Morasha z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelberga 10 01-188 Warszawa (dalej jako ZSLM lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ZSLM?

Mogą Państwo skontaktować się z ZSLM:

  1. za pomocą e-maila: sekretariat@lm.edu.pl,
  2. za pomocą telefonu: (+48) 22 862 63 30,
  3. drogą pocztową: ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa,
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.lm.edu.pl

W ZSLM jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Funkcję inspektora ochrony danych w ZSLM pełni Filip Nowak, z którym mogą Państwo skontaktować się

  1. za pomocą e‑maila: iodo@lm.edu.pl lub iod@escala.pl,
  2. drogą pocztową: ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa,
  3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lm.edu.pl.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ZSLM stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w ZSLM zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.