Skip to main content

Opieka
psychologiczno-pedagogiczna

W trosce o dobry i harmonijny rozwój naszych uczennic i uczniów, mając też na uwadze potrzeby rodziców, w naszej szkole działa Zespół Terapii, który składa się z 10 specjalistów:

 • psycholożki szkolne
 • terapeutki pedagogiczne
 • logopeda/neurologopeda
 • nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Małys

k.malys@lm.org.pl

psycholog w klasach 1-3 pracuje w pokoju 508a na 4. piętrze
w poniedziałki 10.00-16.00, we wtorki 9.20-16.00, w środy 8.30-13.30 i czwartki 12.00-16.00

Kinga Kołodziejczyk

k.kolodziejczyk@lm.org.pl

psycholog w klasach 4-8 pracuje w pokoju 215 a na poziomie 1.
od poniedziałku do piątku w godz.: 8.30-12.30

Psycholożki szkolne

Zadaniem psychologa szkolnego jest m.in.: monitorowanie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego uczniów i udzielanie im wsparcia w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, współpraca z nauczycielami podczas pracy z uczniami oraz wsparcie rodziców w rozumieniu zachowań dzieci, we właściwym komunikowaniu się i budowaniu relacji z dzieckiem.

Drogi Rodzicu, zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu swojego dziecka w szkole
 • niepokoi Cię coś w zachowaniu dziecka
 • potrzebujesz wsparcia w rozumieniu zachowań dziecka
 • potrzebujesz pomocy
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

Radosław Forystek

r.forystek@lm.org.pl

pracuje w pokoju na parterze (przedszkole), zajmuje się również uczniami szkoły podstawowej.

poniedziałki 14:30 – 17:10
wtorki, środy 8:30 – 17:10
czwartki 9:30 – 17:10
piątki 13:00 – 15:00

Neurologopeda

Logopeda wspiera rozwój prawidłowej mowy, uczy jak poprawnie wymawiać określone dźwięki, by na koniec dotrzeć wraz z pacjentem do płynnej, swobodnej wymowy. Rolą logopedy nie jest skupienie się wyłącznie na problemach z wypowiadaniem głosek. Najpierw musi on poznać przyczynę trudności.

Bada sprawność aparatu artykulacyjnego, jego budowę, przebieg funkcji fizjologicznych w jego obszarze (jedzenie/picie/połykanie/oddychanie), nawyki i wzorce, bada również sprawność słuchową.

Współpracuje z ortodontami, fizjoterapeutami i innymi specjalistami w holistycznym podejściu do pacjenta.

Neurologopeda zajmuje się szerszym spektrum – diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Drogi Rodzicu, jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko:

 • ma często otwarte usta,
 • oddycha przez usta,
 • ma pogrubioną i zaczerwienioną wargę dolną,
 • ma wilgotną wargę dolną,
 • ma ślinę w kącikach ust,
 • jego język w pozycji spoczynkowej napiera na zęby albo leży między zębami,
 • ma zaburzenia artykulacji, często przy realizacji głosek /s/, /sz/, oraz /t, d, n, l/, /r/
 • ma słabą mimikę twarzy,
 • ma problemy z postawą,

zwróć się o pomoc do szkolnego logopedy i neurologopedy!

Roksana Kusztykiewicz

r.kusztykiewicz@lm.org.pl
(klasy 1-3)

Anna Dobrowolska

a.dobrowolska@lm.org.pl
(klasy 4-8)

Terapeutki pedagogiczne

Terapeuci pedagogiczni prowadzą w naszej szkole zajęcia, które mają na celu pomoc dziecku w doskonaleniu tych umiejętności, które nie zostały do tej pory odpowiednio wykształcone i są przyczyną niepowodzeń w uczeniu się. Pracujemy tak, aby wzmocnić funkcje słabo rozwinięte, ale jednocześnie doskonalimy te funkcje, które są dobrze rozwinięte, aby za ich pomocą dziecko kompensowało swoje słabsze strony. W ten sposób wzmacniamy samoświadomość dziecka i uczymy je, jak korzystać ze swoich mocnych stron. Ważnym obszarem naszej pracy jest sfera psychologiczna.

 • Uczymy jak radzić sobie z emocjami, które wpływają na proces uczenia się.
 • Podpowiadamy jak radzić sobie z obrazem samego siebie, kiedy nie dziecko daje rady podołać edukacyjnym wyzwaniom.
 • Pracujemy nad motywowaniem uczniów do skutecznego uczenia się.
 • Pomagamy zachęcając do szukania własnych metod uczenia się, zapamiętywania.
 • Budujemy wiarę we własne możliwości.
 • Aktywizujemy motywację wewnętrzną do poszerzania umiejętności i nabywania wiedzy.
 • Pomagamy uczniom w procesie uczenia się.

Rodzicu, jeżeli Twoje Dziecko:

 • Rozwija się nieharmonijnie.
 • Słabo jak na swój wiek czyta zgadując wyrazy lub przekręca je, pisze z typowymi błędami ortograficznymi lub z błędami, które są dla Ciebie niezrozumiałe.
 • Ma pismo trudne do odczytania, wychodzi w pisaniu poza linię lub przekracza margines.
 • Ma dużo niższe niż rówieśnicy umiejętności matematyczne, kłopot sprawiają mu proste obliczenia matematyczne, nie może nauczyć się tabliczki mnożenia.
 • Ma słabą orientację w przestrzeni, gubi się, nie panuje nad swoimi rzeczami, zapomina, ma trudność w utrzymaniu porządku i znalezieniu rzeczy.
 • Nie jest w stanie robić rzeczy na czas, spóźnia się ze wszystkim, czuje się zagubione w powodzi obowiązków i terminów.
 • Idąc często potyka się lub obija o ściany, często przedmioty wylatują mu z rąk, ma problem z nauczeniem się jazdy na rowerze lub na rolkach czy łyżwach, jest niezgrabne ruchowo.
 • Jest niespokojne, nie może ‘usiedzieć w miejscu’, ciągle się rusza, absorbuje swoją ruchliwością wszystkich wkoło, jest nadmiernie hałaśliwe, ciągle musi mieć coś w ręku.
 • Nie potrafi się skupić na jednej rzeczy, ciekawi go kilka rzeczy na raz, masz wrażenie, że nie słucha, że można mówić do niego kilka razy bez skutku.
 • Słabo się uczy, ponosi porażki na klasówkach, często nie rozumie tematu lekcji.
 • Bardzo wolno pisze, czyta i rozwiązuje zadania czy wolno zabiera się do pracy.
 • Sprawia wrażenie, że nie rozumie, co czyta czy co się do niego mówi lub reaguje na to z dużym opóźnieniem.
 • Jest już zdiagnozowane pod kątem dysleksji, dysortografii, dyskalkulii czy dysgrafii.
 • Ma opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Skontaktuj się z terapeutką pedagogiczną!

Marta Bartosz

m.bartosz@lm.org.pl

Weronika Galjan

w.galjan@lm.org.pl

Mateusz Palczewski

m.palczewski@lm.org.pl

Violetta Palińska

v.palinska@lm.org.pl

Liwia Witkowska

l.witkowska@lm.org.pl

Anna Majewska

a.majewska@lm.edu.pl

Agata Wronikowska (Kraszewska)

a.wronikowska@lm.edu.pl

Nauczyciele wspomagający

Popularnie określa się nas jako nauczycieli wspomagających lub wspierających. Celem naszej pracy jest współorganizowanie kształcenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wraz z pozostałymi nauczycielami i specjalistami dostosowujemy warunki nauczania do potrzeb konkretnego ucznia objętego naszą opieką. Umożliwiamy naukę w dostępnym dla naszego podopiecznego zakresie (dopasowujemy metody nauczania, zakres materiału) oraz wspieramy w czasie procesu socjalizacji (podczas pracy w grupach, na przerwach, w trakcie wyjść klasowych).