Skip to main content

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

KIEDY? CO? O KTÓREJ? JAK DŁUGO?
14 maja 2024 (wtorek) j. polski 9:00 120 min
15 maja 2024 (środa) matematyka 9:00 100 min
16 maja 2024 (czwartek) język obcy 9:00 90 min

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zaświadczeń zdającym – 3 lipca 2024 r.