Skip to main content

Dokumenty

Statut PSP nr 94 – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – pobierz plik pdf

Załącznik nr 1 – Funkcje oceniania – pobierz plik pdf

Załącznik nr 2 (klasy 3-8) – Kryteria ocen zachowania – pobierz plik pdf

Załącznik nr 3 (klasa 3.) – Kryteria oceniania – pobierz plik pdf

Załącznik nr 3 (klasy 4-8) – Kryteria oceniania – pobierz plik pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny pobierz plik pdf

Regulamin postępowania w PSP nr 94 pobierz plik pdf

Procedury interwencyjne pobierz plik pdf

Regulamin korzystania z telefonów w klasach 4-8 pobierz plik pdf

Regulamin dot. zdarzeń siły wyższej pobierz plik pdf

Regulamin wolontariatu pobierz plik pdf