Skip to main content

Dokumenty

Statut Prywatnego Przedszkola Lauder-Morasha w Warszawie – pobierz

Regulamin Punktu Dziennego Opiekuna – pobierz

 

KOMPLET DOKUMENTÓW DO :

PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA LAUDER-MORASHA – format Zip pobierz

PUNKTU DZIENNEGO OPIEKUNA – format ZIP pobierz

 

Program wychowawczo – profilaktyczny – pobierz

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – pobierz

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka – pobierz

Regulamin organizowania wycieczek – pobierz

Regulamin korzystania z placu zabaw – pobierz