Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje talenty oraz zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Okazją do tego są nie tylko zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne ale także:

  • udział w licznych projektach edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych
  • wyjazdy na wycieczki,
  • wyjścia do teatrów, muzeów,
  • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • zielone szkoły,
  • uczestniczenie wraz z rodzicami w obchodach świąt żydowskich.