Naszym celem jest wszechstronne rozwijanie możliwości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Poprzez indywidualne podejście w nauczaniu odkrywamy potencjał każdego ucznia.  Kształcimy umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie.