Od 10 do 25 sierpnia planowana jest przerwa w pracy sekretariatu Zespołu Szkół Lauder-Morasha.

Zapraszamy do kontaktu w pozostałych dniach sierpnia:
1-7 sierpnia, 8.00-16.00;
od 26 sierpnia (środa), 8.00-16.00