W poniedziałek 4 maja świętowaliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkaliśmy się na Teams, gdzie Pan Paweł przedstawił tło historyczno-kulturowe ówczesnych wydarzeń. Później uczennice i uczniowie klas 4-8 rozegrali turniej wiedzy przez aplikację Kahoot. Pytania miały szeroki zasięg: epoka oświecenia, rozbiory Polski, uchwalenie konstytucji, czasy stanisławowskie, wojny w obronie Konstytucji 3 maja i państwa, malarstwo epoki. W sumie w zabawie wzięło udział 55 osób, a najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klas 6A i 6B: trzecie miejsce – Łukasz G., drugie – Kuba W., pierwsze – Hania W. Gratulujemy!

Po konkursie Pan Paweł przedstawił krótki film z komentarzem dotyczący obrazu Jana Matejki, Konstytucja 3 maja 1791 roku. Prezentowany film miał formę animacji wspomnianego obrazu.