Życzymy Wesołego Purim! Dobrego nastroju, smacznych hamantaszy, pomyślnego losu i siły w walce z Hamanami naszego świata!