Klasa Va wystawiła sztukę: „Powrót do przeszłości – odcinek 1791”. Była to swoista kontynuacja występu z listopada 2018 r. Ta sama ekipa aktorów pod wodzą reżysera przygotowała na planie filmowym odcinek historycznego serialu, którego tematem była rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja z 1791 r. Aktorzy zaśpiewali tematycznie związane z polską szlachtą utwory Jacka Kaczmarskiego („Dobre rady pana ojca”, „Krajobraz po uczcie” czy ,, Sen Katarzyny”), a także przedstawili sylwetkę króla Stanisława Augusta i rzeczywistość osiemnastowiecznej Polski, w tym powstanie zespołu pałacowo-ogrodowego Łazienek Królewskich, reformy Sejmu Wielkiego, postaci ze stronnictwa patriotycznego oraz ich przeciwników z obozu hetmańskiego.