Jakie aktywności na świeżym powietrzu sprawiają nam najwięcej satysfakcji? Czy da się zorganizować taki plac zabaw przed szkołą, który spełni oczekiwania każdej osoby ze szkoły?

Publiczne konsultacje zorganizowane zostały z myślą o wszystkich uczniach i uczennicach szkoły. W czasie spotkania analizowaliśmy zgłoszone propozycje zagospodarowania terenu, dyskutowaliśmy o możliwościach i ograniczeniach, wynikających z przepisów, dotyczących bezpieczeństwa. W konsultacjach wzięli udział uczniowie i uczennice klas I-VIII i III gimnazjum.

Klika miesięcy temu pani Aneta, kierująca pracami świetlicy poprosiła cześć uczniów i uczennic o to, aby na pracach plastycznych przedstawili swoją wizję tego, jak ma wyglądać plac przed szkołą. Na razie wygląda nie najlepiej. Mamy dużą pustą przestrzeń oraz pieńki po wyciętych drzewach. Drzewa niestety musiały zostać usunięte, były uszkodzone, groziły naszemu bezpieczeństwu, jeszcze w tym miesiącu zasadzimy jednak nowe.

Pomysły zagospodarowania placu przed szkołą– zarówno na pracach plastycznych jak również w rozmowach – były bardzo zróżnicowane. Najczęściej pojawiały się na pracach i w rozmowach: huśtawki, tyrolka, karuzele, trampoliny. Znaczna część społeczności uczniów opowiedziała się za koniecznością wydzielenia strefy do grania w piłkę. Miejsc do gry w piłkę jest coraz mniej, musimy dbać zatem o nasze.

Wszystkie te potrzeby jesteśmy w stanie pogodzić, każda z nich jednak musi uwzględniać to, że teren jest dość mały a owe potrzeby – zróżnicowane. W czasie spotkania ustaliliśmy zatem, że urządzamy dużą przestrzeń z piaskiem i przyrządami gimnastycznymi, przestrzeń parkowo–ogrodową oraz plac do gry w piłkę. W czasie spotkania dokonaliśmy także dość znaczącej korekty planu, który na spotkanie został przygotowany. Zakładaliśmy przygotowanie części do gry w piłkę w miejscu, które wydawało nam się idealne. Nie było ono jednak idealne w ocenie uczniów. Zorganizujemy je wobec tego tam, gdzie wskazała większość uczestników konsultacji.

Szczegółowe rysunki – wkrótce.

Plac zabaw zaczynamy urządzać jeszcze w tym roku szkolnym. Czekamy na wszystkie zgody od instytucji, którym podlegamy. Strona formalna procesu została przez nas zainicjowana już w marcu.

Iga Kazimierczyk