Zaproszenie

Cieszymy się, że możemy już po drugi zaprosić Państwa: uczennice i uczniów absolwentów szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów — do stworzonego w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Ginczanki, powstałego w Zespole Szkół Lauder-Morasha. Od września 2021 roku rozpocznie w nim naukę kolejna klasa pierwsza, licząca od 15 do 20 uczniów.

Przyjmowanie do liceum, prócz spełnienia wymogów formalnych, będzie się odbywało na podstawie nadesłanego listu motywacyjnego, zadań z matematyki i języka polskiego wykonanych w domu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Pliki z zadaniami kandydatki i kandydaci otrzymają po zarejestrowaniu się za pomocą wypełnienia formularza zgłoszeniowego online oraz po uregulowaniu opłaty egzaminacyjnej. Czas na ich wykonanie będzie wynosił 2-3 dni. Podczas rozmowy, której termin zostanie każdej osobie podany w mailu i/lub telefonicznie, kandydatki i kandydaci zostaną poproszeni o autoprezentację oraz o rozmowę prowadzoną wokół niej i wokół treści listu, a także na temat wykonanych wcześniej zadań z matematyki i języka polskiego. O przyjęciu do szkoły decyduje rozmowa kwalifikacyjna, a zadania z matematyki i języka polskiego pełnią rolę diagnostyczną.

Pierwsze w Polsce, po zamknięciu szkół żydowskich po roku 1968, świeckie liceum żydowskie tworzymy w mocnej współpracy: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Chcemy, by było to miejsce otwarte dla wszystkich uczniów, pokazujące, jak czerpać inspiracje i siłę z różnorodności tożsamościowej. Świadomość kultury żydowskiej łączymy z głęboką nauką i zaangażowaniem społecznym. Rywalizację zastępujemy współpracą, uczeniem się od siebie nawzajem, wspieraniem się oraz troską o dobrostan każdej i każdego z nas. Tradycyjne wychowawstwo — tutorialem, czyli wsparciem i opieką nauczyciela sprawowaną nad nie więcej niż 5 uczniów, realizowaną najczęściej poprzez indywidualne spotkania. Zamiast uczenia się poza klasą i niepotrzebnych zadań domowych, chcemy skutecznej nauki podczas dobrych lekcji. Szkoła jest miejscem odnajdywania i rozwoju własnych pasji oraz dobrego przygotowania do późniejszych studiów. Obchodzi nas świat, w jakim żyjemy, ludzki i nie-ludzki (zwierząt, przyrody). Społeczność licealna decyduje o sobie w sposób demokratyczny, kształtując taką rzeczywistość międzyludzką, jakiej dla siebie pragnie, i ożywiając tradycyjne żydowskie wartości: tikun olam (naprawa świata), równość, odpowiedzialność i współodczuwanie. Tworzymy miejsce, w którym uczymy się wiele o życiu, o sobie, o różnych naukach i sztukach, które daje konkretne umiejętności, i które lubimy.

Aby wziąć udział w rekrutacji, kliknij tu!

W razie pytań prosimy o kontakt: liceum@lm.edu.pl