Zaproszenie

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa: uczniów — absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów pierwszych klas licealnych oraz rodziców i opiekunów — do nowego, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, tworzonego w Zespole Szkół Lauder-Morasha. Od września 2020 roku rozpoczną w nim naukę dwie klasy – jedna pierwsza oraz jedna druga, obie liczące do 20 uczniów. 

Przyjmowanie do obydwóch klas, prócz spełnienia wymogów formalnych, będzie się odbywało na podstawie nadesłanego listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej (29. marca lub 5. kwietnia), podczas której kandydatki i kandydaci zostaną poproszeni o autoprezentację oraz o rozmowę prowadzoną wokół niej i wokół treści listu.

Pierwsze w Polsce, po zamknięciu szkół żydowskich po roku 1968, świeckie liceum żydowskie będziemy tworzyć w mocnej współpracy: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Chcemy, by było to miejsce otwarte dla wszystkich uczniów, pokazujące, jak czerpać inspiracje i siłę z różnorodności tożsamościowej. Świadomość kultury żydowskiej będziemy łączyć z głęboką nauką i zaangażowaniem społecznym. Rywalizację zastąpimy współpracą, uczeniem się od siebie nawzajem, wspieraniem się oraz troską o dobrostan każdej i każdego z nas. Tradycyjne wychowawstwo — tutorialem, czyli wsparciem i opieką nauczyciela sprawowaną nad nie więcej niż 5 uczniów, realizowaną najczęściej poprzez indywidualne spotkania. Zamiast uczenia się poza klasą i zadań domowych, chcemy skutecznej nauki podczas dobrych lekcji. Szkoła będzie miejscem odnajdywania i rozwoju własnych pasji oraz dobrego przygotowania do późniejszych studiów. Będzie nas obchodził świat, w jakim żyjemy, ludzki i nie-ludzki (zwierząt, przyrody). Społeczność licealna będzie decydowała o sobie w sposób demokratyczny, kształtując taką rzeczywistość międzyludzką, jakiej dla siebie pragnie, i ożywiając tradycyjne żydowskie wartości: tikun olam (naprawa świata), równość, odpowiedzialność i współodczuwanie. Chcemy stworzyć miejsce, w którym nauczymy się wiele o życiu, o sobie, o różnych naukach i sztukach, które da nam konkretne umiejętności, i które będziemy lubić.

Aby wziąć udział w rekrutacji, kliknij tu!

W razie pytań prosimy o kontakt: liceum@lm.edu.pl