III etap rekrutacji:

  • zgłaszanie kandydatek i kandydatów do pierwszej i drugiej klasy liceum poprzez wypełnienie formularza w sekretariacie szkoły lub online: https://www.lauder-morasha.edu.pl/liceum-ankieta/ w terminie do 14 czerwca
  • przesłanie listu motywacyjnego na adres: list_do_liceum@lm.edu.pl
  • uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej (autoprezentacja oraz rozmowa wokół treści listu motywacyjnego) (dokładny dzień, miejsce i godzina rozmowy zostaną podane każdej z osób na kilka dni przed terminem)
  • wpłata opłaty egzaminacyjnej w wysokości 150 zł na konto szkoły: 10 1090 1056 0000 0001 0664 4187 w terminie do 14 czerwca

więcej informacji o liceum: https://www.lauder-morasha.edu.pl/liceum-zaproszenie/

kontakt: liceum@lm.edu.pl

Razem stworzymy bezpieczne miejsce do nauki, pogłębiania pasji, przyjaźni i współpracy. Czekają na Ciebie wyjątkowe nauczycielki i nauczyciele.

Chodźcie z nami! Serdecznie zapraszamy!