Kontakt

Zarząd

Joshua Spinner

Lesław Piszewski

Anna Bakuła

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Lauder-Morasha

Magda Tarczyńska

tel. 22 862 63 30 email: m.tarczynska@lauder-morasha.edu.pl

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Lauder-Morasha

Ewa Szlasa

tel. 22 862 63 30 email: e.szlasa@lauder-morasha.edu.pl

 

Kierownictwo Przedszkola

Monika Galjan

tel. 22 862 63 30 email: m.galjan@lauder-morasha.edu.pl

Rafał Krzysztoszek

tel. 22 862 63 30 email: r.krzysztoszek@lauder-morasha.edu.pl

 

Kierowniczka Biura Dyrekcji Szkoły

Katarzyna Deda

tel. 22 862 63 30 email: k.deda@lauder-morasha.edu.pl

 

Kierowniczka ds. Edukacji Żydowskiej i Komunikacji

Karolina Szykier-Koszucka

tel. 22 862 63 30 email: k.szykierkoszucka@lauder-morasha.edu.pl

Sekretariat
 

Sekretariat

ul.Wawelberga 10, 01-188 Warszawa tel: 22 862 63 30

email: sekretariat@lauder-morasha.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przemysław Jaros

email: iodo@lm.edu.pl

Fundacja Atid - Przekaż nam 1%

Pokoloruj z nami plac zabaw – przekaż 1% na rzecz Fundacji Atid 
KRS 0000 28 0404 
Całą uzbieraną kwotę przeznaczymy na wyposażenie szkolnego placu zabaw. 

Dotacja na konto :
32 1090 1056 0000 0000 0608 0593
Fundacja Atid, Wawelberga 10, 01-188 Warszawa

Zespół Szkół Lauder-Morasha

ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa
tel. 22 862 63 30
email: sekretariat@lauder-morasha.edu.pl
NIP: 527 25 36 059
nr rachunku bankowego: 10 1090 1056 0000 0001 0664 4187