Kontakt

Zarząd

Anna Bakuła

Dyrekcja

Dyrektor
Zespołu Szkół Lauder-Morasha

Magda Tarczyńska

tel. 22 862 63 30
email: m.tarczynska@lm.edu.pl

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 94

Ewa Szlasa

tel. 22 862 63 30
email: e.szlasa@lm.edu.pl

Dyrekcja Przedszkola

Dyrektor Monika Galjan

tel. 22 862 63 30
email: m.galjan@lm.edu.pl

Wicedyrektor Rafał Krzysztoszek

tel. 22 862 63 30
email: r.krzysztoszek@lm.edu.pl

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Ginczanki

Dyrektor Agata Patalas

tel. 22 862 63 30
email: a.patalas@lm.edu.pl

Wicedyrektor Mirosława Puczko-Szymańska

tel. 22 862 63 30
e-mail: m.puczko@lm.edu.pl

Dyrektor
ds. Edukacji Żydowskiej

Karolina Szykier-Koszucka

tel. 22 862 63 30
email: k.szykier-koszucka@lm.edu.pl

Kierowniczka Biura Dyrekcji

Katarzyna Deda

tel. 22 862 63 30
email: k.deda@lm.edu.pl

Sekretariat

 

Sekretariat

ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa tel: 22 862 63 30

email: sekretariat@lm.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mec. Martyna Majewska

email: iodo@lm.edu.pl

Fundacja Atid - Przekaż nam 1%

Pokoloruj z nami plac zabaw – przekaż 1% na rzecz Fundacji Atid 
KRS 0000 28 0404 
Całą uzbieraną kwotę przeznaczymy na wyposażenie szkolnego placu zabaw. 

Dotacja na konto :
32 1090 1056 0000 0000 0608 0593
Fundacja Atid, Wawelberga 10, 01-188 Warszawa

Zespół Szkół Lauder-Morasha

ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa
tel. 22 862 63 30
email:
sekretariat@lm.edu.pl
rekrutacja@lm.edu.pl
liceum@lm.edu.pl

NIP: 527 25 36 059
nr rachunku bankowego: 
10 1090 1056 0000 0001 0664 4187