Konkursy

Konkursy

HARMONOGRAM KONKURSÓW  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 KLASY 4-8

Lp.

KONKURS

ORGANIZATOR

UCZNIOWIE

TERMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy

Instytut Matematyki

Kl. 4-8

wrzesień-

 

1.

Konkurs Fotograficzny

październik

 

Uniwersytetu

 

 

„Matematyka w

 

 

 

 

Szczecińskiego

 

 

 

 

obiektywie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Szkolny Turniej

M.Orzeł

kl. 4-8

październik

 

 

 

 

Poetycki

D. Brzeziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe konkursy

Kuratorium Oświaty w

 

październik-

 

3.

Warszawie,

kl. 4-8

 

kuratoryjne

listopad

 

 

MSCDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska

 

 

 

 

 

Olimpiada Jęz.

„Olimpus”

 

 

 

4.

Angielskiego

 

kl. 4-8

listopad

 

 

OLIMPUS

 

 

 

 

 

(sesja jesienna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Matematyki

 

 

 

 

Międzynarodowy

i Informatyki UMK, Toruń,

 

 

 

 

- Learnetic, Gdańsk,

 

 

 

5.

Konkurs Informatyczny

kl. 4-8

listopad

 

- Oddział Kujawsko-

 

„Bóbr”

 

 

Pomorski Polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwa

 

 

 

 

 

Informatycznego

 

 

 

6.

Ogólnopolski Konkurs

Ogólnopolskie

kl. 4-8

listopad

 

Konkursy Przedmiotowe

 

Matematyczny Pingwin

 

 

EDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ogólnopolski Konkurs

Łowcy Talentów –

Kl. 4-8

listopad

 

„Alfik Matematyczny”

JERSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grabwska,

 

grudzień

 

 

 

 

 

(eliminacje

 

8.

Szkolny Konkurs

M. Orzeł,

kl. 1-8

klasowe),

 

 

 

 

Recytatorski

D. Brzeziński

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Zacheja

 

(eliminacje

 

 

 

 

szkolne)

 

 

Ogólnopolska

 

 

 

 

 

Olimpiada Jęz.

 

 

 

 

9.

Angielskiego

„Olimpus”

kl. 4-8

styczeń

 

OLIMPUS (sesja

 

 

zimowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Szkolny Konkurs Gier

A. Stankowska

kl. 4-8

grudzień/styczeń

 

 

 

Planszowych

D. Paradowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs

Łowcy Talentów –

 

 

 

11.

Matematyczny MAT

JERSZ

kl. 4-8

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

grach matematycznych i

 

 

 

 

Politechnika

kl. 4-8

styczeń

 

logicznych I etap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Konkurs Recytatorski

Mazowiecki Instytut

kl. 1-8

marzec

 

Warszawska Syrenka

 

 

 

 

Kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy

 

 

 

 

Towarzystwo

 

 

 

 

kl. 4-8

 

 

14.

Konkurs „Kangur

 

Upowszechniania

 

marzec

 

 

 

 

 

Matematyczny”

 

 

 

Wiedzy i Nauk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

D. Brzeziński

 

 

 

 

kl. 4-8

luty/marzec

 

Ortograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs

 

 

 

Ogólnopolskie

 

 

 

16.

Konkursy Przedmiotowe

kl. 4-8

kwiecień

 

Matematyczny Pingwin

 

 

 

 

 

 

EDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Leksykalny z Jęz.

 

 

 

 

Blumont

kl. 4-8

kwiecień

 

Angielskiego „Memory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs

 

 

 

 

M. Orzeł

 

 

 

18.

Literacki

 

 

 

 

kl. 4-8

kwiecień/maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Talmudyczne

 

 

 

 

D. Brzeziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyzwania Pisarskie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Rumikub – konkurs

A. Stankowska

kl. 4-8

czerwiec

 

 

 

szkolny

D. Paradowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Jęz.

nauczyciele jęz.

 

 

 

20.

Angielskiego „Master of

kl. 4-8

całoroczny

 

angielskiego

 

 

Grammar”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Jęz.

nauczyciele jęz.

 

 

 

21.

Angielskiego „Master of

kl. 4-8

całoroczny

 

angielskiego

 

 

Vocabulary”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Jęz.

 

 

 

 

22.

Angielskiego

nauczyciele jęz.

kl. 8

całoroczny

 

„Speechmaker of the

angielskiego

 

 

 

 

 

 

Year”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs

nauczyciele jęz.

 

 

 

23.

„Mistrz Języka

kl. 4-8

całoroczny

 

hebrajskiego

 

 

Hebrajskiego”