Tematem II Konkursu Literackiego Talmudyczne Wyzwania Pisarskie byli „Superbohaterowie tu i teraz”. Spośród zgłoszonych opowiadań i esejów, które nawiązywały do sentencji: „Ktokolwiek ratuje jedno życie, jakby ratował cały świat” (Sanhedrin 37a), w kategorii klas IV-VI, pierwszą nagrodę jury przyznało Milanowi z klasy VI za jego opowiadanie „Psi smalec”. W kategorii klas VII-IIIG nie przyznano wprawdzie pierwszego miejsca, kilkoro natomiast uczestników otrzymało równorzędne wyróżnienia. Skoro tylko jury ogłosiło wobec społeczności szkolnej swój werdykt, odczytano opowiadanie Milana i urywki najciekawszych esejów.