Klasa 7 bierze udział w projekcie edukacyjnym pn. „Od Kochanowskiego do Oxfordu”, realizowanym przez Fundację Bez Wizy a współfinansowanym przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy.

Debata oksfordzka posiada w Polsce już ponad 25-letnią tradycję. Pedagodzy są zgodni, że jest doskonałą metodą dydaktyczną. Debaty poszerzają horyzonty, uczą logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli oraz słuchania ze zrozumieniem cudzych argumentów. Innymi słowy – kształtują umiejętności i postawy, które powinny cechować każdą osobę, biorącą udział w życiu publicznym i biznesowym.

Projekt „Z Oksfordu do Warszawy” łączy dwie pozornie odległe formy edukacji, którymi są debata oksfordzka i teatr. Trenerzy Fundacji poprowadzą warsztaty edukacyjne, których celem jest nauczenie i przygotowanie grupy naszych uczennic i uczniów do wzięcia udziału w prawdziwej oksfordzkiej debacie.

Następnie młodzież szkolna weźmie udział w  spektaklu teatralnym, przygotowanym specjalnie w celach dydaktycznych. To adaptacja „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Jest to przykład teatru zaangażowanego społecznie i politycznie, dotykającego zagadnień i dylematów ważnych dla młodego człowieka – egoizm a poświęcenie jednostki dla społeczności, miłość a lojalność, nacjonalizm i patriotyzm. „Odprawa…” stanowi doskonały przyczynek do debaty nt. „miłość jest ważniejsza niż obowiązek”.

Aby przedstawienie było w pełni zrozumiałe edukator-prelegent wygłasza wstęp, a następnie towarzyszy wydarzeniu, na bieżąco wyjaśniając poruszane przez aktorów zagadnienia i zawiłości historyczne. Po spektaklu młodzież, przebrana w kostiumy teatralne (chitony), wciela się w rolę starożytnego Chóru (sumienie ludu) i przeprowadza debatę. Decydujący o zwycięstwie głos będzie miała pozostała część widzów, uczestnicząca w wydarzeniu. A na koniec wszyscy wysłuchamy werdyktu sędziów, powołanych specjalnie na tę okazję.