5 listopada nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF, inicjatywy edukacyjnej, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Na tablicy na drugim piętrze co miesiąc pojawiać się będą nowe informacje udostępnione członkom klubu przez UNICEF.