Informacje dla kandydatów/ek

LIST MOTYWACYJNY

Napisz do nas list, żebyśmy mogli lepiej się poznać.

Objętość listu jest dowolna, zależy tylko od Ciebie. Gdy go skończysz, prześlij na rekrutacja_liceum@lm.edu.pl z nagłówkiem, w którym będzie Twoje imię i nazwisko.

Podpowiadamy Ci kilka pytań przydatnych przy myśleniu o treści listu:

            •          Dlaczego wybierasz Liceum im. Zuzanny Ginczanki, będące częścią Zespołu Szkół Lauder-Morasha, jako miejsce dobre dla swojej dalszej edukacji? Co za tym przemawia najbardziej?

            •          Jakie są Twoje osobiste powody i motywacje?

            •          Jak wyobrażasz sobie swoje życie i naukę w naszym liceum? Na czym Ci najbardziej zależy? W co najbardziej chciał(a)byś się zaangażować?

            •          Czego lubisz się uczyć? Co lubisz robić? Jakie są Twoje zainteresowania lub pasje?

            •          Co sam(a) możesz szkole dać? Co chciał(a)byś od niej otrzymać?

            •          Gdybyś miał(a) możliwość wprowadzenia ważnych z Twojego punktu widzenia zmian w szkole, do której chodzisz, to do której z nich (tej zmiany, reformy) miał(a)byś największe przekonanie; na której najbardziej by Ci zależało? Dlaczego właśnie na tej?

  • Czy kiedykolwiek w życiu zetknąłeś/ęłaś się z kulturą żydowską lub jakąś sprawą lub miejscem związanymi z historią lub współczesnoścą Żydów? Albo z żydowskimi językami (hebrajskim i jidysz)? Jaki widzisz dla siebie pożytek z uczenia się o tej kulturze, historii i współczesności w Liceum im. Zuzanny Ginczanki? Dlaczego jesteś gotów(a) to robić?

AUTOPREZENTACJA

Opowiedz nam o sobie, żebyśmy mogli lepiej się poznać.

Podpowiadamy Ci kilka możliwości zaprezentowania samego / samej siebie.

Twoja prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut. Możesz jej nadać dowolną formę. Możesz też (ale nie masz obowiązku) wziąć ze sobą na nasze spotkanie jakieś materialne przykłady Twoich działań (np. prace plastyczne, instrument muzyczny, wiersz czy opowiadanie, skonstruowaną przez siebie  maszynę czy potwierdzenie udziału w jakichś zawodach czy działaniach społecznych…).

Zastanów się nad tym, jakie są Twoje najsilniejsze strony? Co dobrego w życiu robiłeś/aś?, czego się nauczyłeś / aś?, w co byłeś/aś lub jesteś zaangażowany/a? Co chciał(a)byś o sobie nam powiedzieć? Może pokazać jakieś rezultaty Twojej pracy, twórczości czy społecznego zaangażowania? Jakie są Twoje zainteresowania? Jakie pasje?

Człowiek jest „tylko” człowiekiem i każdy/a z nas mierzy się z różnymi trudnościami. Jeśli chcesz, przedstaw własne zmagania, których doświadczyłeś/aś?

Widzisz siebie bardziej jako indywidualist(k)ę czy osobę najchętniej współpracującą w grupie z innymi ludźmi? Jaki jest Twój stosunek do zwierząt? Jaki do przyrody?

TEKSTY

Przeczytaj wszystkie teksty z listy poniżej:

  1. dwa opowiadania Mikołaja Grynberga („Krzesło” i „Niemiec”)
  2. opowiadanie Radka Raka „Małe zwierzątka”
  3. mowę Grety Thunberg z Parlamentu Europejskiego z 2019 roku

i wybierz dwa z nich (Grynberg i Rak lub Grynberg i Thunberg lub Rak i Thunberg). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziemy z Tobą o nich rozmawiać.

Zastanów się, jakiego zjawiska/ jakiej sprawy dotyczy tekst, jakie tezy i argumenty formułuje autor/autorka?

Pomyśl, czy zetknąłeś/aś się poprzednio z tym tematem i, jeżeli tak, co o nim już wiedziałeś, czy czytając tekst dowiedziałeś się czegoś nowego?

Wreszcie, powiedz, co o tym myślisz, jaką masz na ten temat własną opinię.