Zespół Szkół Lauder-Morasha to obecnie największa i najważniejsza placówka edukacyjna, kształcąca dzieci żydowskie w Polsce. Tworzą ją Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha oraz Prywatne Gimnazjum nr 22 Lauder-Morasha.

Początki naszej szkoły sięgają 1989 roku, kiedy to grupa rodziców wspierana przez Fundację Ronalda S. Laudera, postanowiła utworzyć pierwsze od 1968 roku żydowskie przedszkole w Warszawie. Kolejnymi punktami na mapie edukacji dzieci żydowskich w Warszawie i w Polsce stały się założona w 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 94 oraz w 1999 roku Gimnazjum.

Od tego czasu, Zespół Szkół Lauder-Morasha oferuje dzieciom edukację od 2,5 do 13 roku życia w duchu judaizmu oraz kultury żydowskiej, a także tolerancji i szacunku dla innych religii, narodowości i kultur oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Zgromadzonej wokół szkoły społeczności żydowskiej – dzieciom, rodzicom i całym rodzinom, zapewniamy wspólne celebrowanie świąt i uroczystości.