Zespół Szkół Lauder-Morasha to obecnie największa i najważniejsza placówka edukacyjna, kształcąca dzieci żydowskie w Polsce. Tworzą ją Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki.

Początki naszej szkoły sięgają 1989 roku, kiedy to grupa rodziców wspierana przez Fundację Ronalda S. Laudera, postanowiła utworzyć pierwsze od 1968 roku żydowskie przedszkole w Warszawie. Kolejnymi punktami na mapie edukacji dzieci żydowskich w Warszawie i w Polsce stały się: założona w 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 94, Gimnazjum – w 1999 r. oraz Liceum Ogólnokształcące – utworzone w 2020 r.

Zespół Szkół Lauder-Morasha oferuje edukację w duchu judaizmu i kultury żydowskiej, a także tolerancji i szacunku dla innych religii, narodowości i kultur oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Zgromadzonej wokół szkoły społeczności żydowskiej – dzieciom, rodzicom i całym rodzinom, zapewniamy wspólne celebrowanie świąt i uroczystości.