QR Code

Data

Kwi 27 2020

Czas

08:00 - 18:00

Micwa Rosz Chodesz Ijar

Micwa Rosz Chodesz Ijar
Robimy kanapki dla bezdomnych, podopiecznych Fundacji Daj Herbatę.
Spotykamy się w stołówce o 16:05.
Uczniów chętnych do wyprawy na dworzec prosimy o kontakt z p. Karoliną.