Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/22

KIEDY?CO?O KTÓREJ?JAK DŁUGO?
24 maja 2022 (wtorek)j. polski9:00120 min
25 maja 2022 (środa)matematyka9:00100 min
26 maja 2022 (czwartek)język obcy9:0090 min

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń zdającym – 8 lipca 2022 r.