Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

KIEDY?CO?O KTÓREJ?JAK DŁUGO?
23 maja 2023 (wtorek)j. polski9:00120 min
24 maja 2023 (środa)matematyka9:00100 min
25 maja 2023 (czwartek)język obcy9:0090 min

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zaświadczeń zdającym – 6 lipca 2023 r.