Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/21

KIEDY?CO?O KTÓREJ?JAK DŁUGO?
25 maja 2021 (wtorek)j. polski9:00120 min
26 maja 2021 (środa)matematyka9:00100 min
27 maja 2021 (czwartek)język obcy9:0090 min

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń zdającym – 9 lipca 2021 r.