Życzymy szczęścia wszystkim osobom uczestniczącym w procesie edukacji – nauczycielkom i nauczycielom, uczennicom i uczniom, pracownikom administracyjnym i rodzicom.