W tym tygodniu na każdej lekcji informatyki rozmawiamy o bezpieczeństwie w Internecie. Szkoła wzięła udział w projekcie eTwinning „Cyberbezpieczniacy w escape roomie”. Uczestnicy nietypowej lekcji poznają podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

W ramach projektu grupa uczniów kl. 6b wraz z Tullią z kl. 5 przygotowała propozycje na logo projektu. Odbyła się wewnętrzna anonimowa ankieta szkolna na najlepszą pracę – wybrano logo Antka Wasąga, które później reprezentowało naszą szkołę w głównym konkursie na logo całego projektu. Ostatecznie wygrało logo z innej szkoły.

Podczas lekcji informatyki z uczniami klasy 6b opracowaliśmy slajd do prezentacji „Poradnik bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”- praca zbiorowa 23 szkół biorących udział w projekcie (nasz slajd jest ilustracją do tego wpisu).

Uczniowie każdej klasy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania muszą wykazać się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, aby uratować szkołę przed atakiem hakerów. 
Escape room powstał we współpracy grupy nauczycieli tworzących projekt eTwinnig „Cyberbezpieczanicy w escape roomie”
eTwinning ESCAPE ROOM by cyberbezpieczniacy on Genially

Zapraszamy do emocjonującej zabawy!

logo Antka