Dokumenty

Dokumenty szkoły podstawowej

 

Statut PSP nr 94 – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – pobierz plik pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny pobierz plik pdf

Regulamin postępowania w PSP nr 94 pobierz plik pdf

Procedury interwencyjne pobierz plik pdf

Regulamin korzystania z telefonów w klasach 4-8 pobierz plik pdf

Regulamin dot. zdarzeń siły wyższej pobierz plik pdf

Regulamin wolontariatu pobierz plik pdf