Dokumenty

Dokumenty szkoły podstawowej

 

Program wychowawczo-profilaktyczny – pobierz plik pdf

Statut szkoły ośmioletniej – pobierz plik pdf

Regulamin PSP nr 94 dot. zdarzeń siły wyższej – pobierz plik pdf

Klasy 1-3

Wewnątrzszkolny system oceniania – zachowanie klasa 3 – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – prace domowe klasa 3 – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – kryteria oceniania klasa 3 – pobierz plik pdf

Regulamin postępowania – pobierz plik pdf

Procedury interwencyjne – pobierz plik pdf

Funkcje oceniania – pobierz plik pdf

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w klasach 4-6 – pobierz plik pdf

Klasy 4-8

Wewnątrzszkolny system oceniania – zachowanie – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – prace domowe – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – pobierz plik pdf

Wewnątrzszkolny system oceniania – kryteria oceniania – pobierz plik pdf

Regulamin postępowania – pobierz plik pdf

Procedury interwencyjne – pobierz plik pdf

Funkcje oceniania – pobierz plik pdf

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w klasach 7-8 – pobierz plik pdf