Dokumenty Prywatnego Przedszkola Lauder – Morasha

Statut Prywatnego Przedszkola Lauder-Morasha w Warszawie – pobierz

Regulamin Punktu Dziennego Opiekuna – pobierz

KWESTIONARIUSZ PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA LAUDER-MORASHA – pobierz

KWESTIONARIUSZ PUNKTU DZIENNEGO OPIEKUNA – pobierz

Program wychowawczo – profilaktyczny – pobierz

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – pobierz

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka – pobierz

Regulamin organizowania wycieczek – pobierz

Regulamin korzystania z placu zabaw – pobierz