Dokumenty Prywatnego Przedszkola Lauder – Morasha

Statut Prywatnego Przedszkola Lauder-Morasha w Warszawie – pobierz

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – pobierz

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka – pobierz

Regulamin organizowania wycieczek – pobierz

Regulamin korzystania z placu zabaw – pobierz

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobierz