Dokumenty Prywatnego Przedszkola Lauder – Morasha

Statut Prywatnego Przedszkola Lauder-Morasha w Warszawie – pobierz

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – pobierz

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka – pobierz

Regulamin organizowania wycieczek – pobierz

Regulamin korzystania z placu zabaw – pobierz

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobierz

Plan zajęć grupa 3 – latków – pobierz ( aktualizacja 2.01.2020 )

Plan zajęć grupa 4 – latków – pobierz ( aktualizacja 2.01.2020 )

Plan zajęć grupa 5 – latków – pobierz ( aktualizacja 2.01.2020 )

Plan zajęć grupa 6 – latków – pobierz ( aktualizacja 2.01.2020 )