Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Szkoła Lauder Morasha jest jedną z kilkunastu europejskich szkół prowadzonych przez amerykańską Fundację Ronalda S. Laudera.

Jeśli chcecie się Państwo z nami spotkać w sprawie rekrutacji do klasy od 1 do 8, prosimy o kontakt mailowy – rekrutacja@lm.edu.pl

Oto 18* powodów, dla których warto nas wybrać!

 1. Zasada indywidualnego podejścia do ucznia.
 2. Projektowa metoda pracy.
 3. Edukacja oparta na tolerancji, akceptacji, dialogu międzykulturowym.
 4. Kameralna rodzinna atmosfera.
 5. Wsparcie dla uczniów zdolnych (indywidualizacja zajęć jest dla nas priorytetem).
 6. Małe klasy – liczą maksymalnie 18 uczniów.
 7. Języki – od pierwszej klasy uczniowie i uczennice uczą się dwóch języków – angielskiego i hebrajskiego. Od czwartej klasy do programu dodajemy trzeci język (do wyboru: niemiecki, hiszpański i francuski).
 8. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Pielęgnowana i uczniów ciekawość świata – zapraszamy wielu gości, prowadzimy programy grantowe, dzięki którym uczniowie mogą uczestniczyć w międzynarodowych wymianach i wyjazdach.
 10. Opieka psychologa, nauczyciela wspomagająco – kompensacyjnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy. Wszyscy specjaliści  są zatrudnieni w naszej szkole w pełnym wymiarze szkoły.
 11. Zajęcia świetlicowe i zajęcia pozalekcyjne – bogaty program do godziny 17:30. 
 12. Aktywny udział w działaniach wolontaryjnych na terenie szkoły i poza nią.
 13. Własna stołówka i całodzienne koszerne, wegetariańskie wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek w cenie czesnego).
 14. Działające w szkole – rada rodziców i samorząd szkolny.
 15. Budowanie społeczności szkolnej – pracowników, uczniów i ich rodzin.
 16. Ochrona spełniająca standardy specjalnych programów bezpieczeństwa europejskich gmin żydowskich.
 17. Dobroczynność (micwy) i naprawianie świata (tikkun olam) w tym ekologia, to jedne z najważniejszych punktów naszego programu wychowawczego.
 18. Etyka, lekcje kultury i historii żydowskiej, zamiast lekcji religii.

*18 – to w kulturze żydowskiej liczba szczęśliwa. Litery het (ח‬) i jud (י‬) w dają wartość 18, a razem tworzą słowo Haj czyli życie. A życie również w naszej szkole jest najważniejsze :).

Zapraszamy !