Ale to już było… Tak nazywa się nasza nowa grupa na Teams, założona z myślą o uczniach klas 4-8 i ich nauczycielach, którzy od dziś będą się spotykać na lekcjach on-line. Tutaj będziemy się informować o ważnych sprawach, wieszać ogłoszenia i przypominajki, ale też rozprawiać czy lepsza herbata z imbirem czy gorąca czekolada (z imbirem?!).

Poza tym przygotowaliśmy zasady organizacji zajęć on-line, których – dla sprawnej pracy – będziemy się wspólnie trzymać. Oto one:

  • pracujemy zgodnie z obowiązującym od początku roku szkolnego planem zajęć,
  • godziny rozpoczynania kolejnych lekcji pozostają bez zmian z tym, że długość zajęć reguluje nauczyciel, starając się, aby działania/zadania niewymagające stałego kontaktu z nauczycielem czy klasą mogły być realizowane z dala od ekranu komputera,
  • wszyscy obowiązkowo włączmy kamerki. W sytuacji, gdy ktoś nie ma takiej możliwości (uszkodzona kamerka lub jej brak), rodzic informuje o tym fakcie wychowawcę klasy,
  • wszystkie informacje i materiały do zajęć nauczyciele umieszczają w One Note, nie wysyłamy ich mailem,
  • nauczyciele na bieżąco wpisują tematy zajęć i obecność do Librusa,
  • rodzice na bieżąco usprawiedliwiają nieobecność swoich pociech na lekcjach,
  • w przypadku nauczyciela, który z powodu swojego stanu zdrowia nie może poprowadzić lekcji, będą za niego organizowane zastępstwa,
  • na zajęcia „przychodzimy” punktualnie (8:30 każdego dnia).